INGRID D

INGRID D

KONTAKTI

Rekvizīti

INGRID D. AS
Reģistrācijas numurs – LV40003179349
Ielejas, Laidzes pag., Talsu nov., LV-3280
Tel.: +371 6 3222002, +371 6 3291750
E-pasts: ingridd@ingridd.lv
Bankas konti:
SEB banka: UNLALV2X, LV82UNLA0028700467193 EUR
SWEDBANK: HABALV22, LV02HABA0551002419452 EUR
CITADELE banka: PARXLV22, LV44PARX0013162870004 EUR

Grāmatvedība

Tirdzniecības speciālists

Rūdolfs Grahoļskis

Ražošanas speciālists

Rinalds Spirga

Grāmatvedība

Tirdzniecības speciālists

Rūdolfs Grahoļskis

Ražošanas speciālists

Rinalds Spirga

Ražošanas speciālists

Edgars Šakals

Joy Of Nature

Pārdošanas speciālists

Krista Grahoļska

Veikals/serviss "Meža dārzs"

Rudīte Kantore

Ražošanas speciālists

Edgars Šakals

Joy Of Nature

Pārdošanas speciālists

Krista Grahoļska

Veikals/serviss "Meža dārzs"

Rudīte Kantore